Elever samtalar i grupp

Tvärvetenskap

Tänk dig en person som vill testa att läsa både samhälls- och naturvetenskap. Är det du? Då kan Tvärvetenskap vara något för dig.

Tvärvetenskap passar utmärkt för dig som inte vet om samhällsvetenskap eller naturvetenskap är rätt val. Du börjar utbildningen med att läsa matematik enligt det naturvetenskapliga programmet. Under första året väljer du sedan om du vill fortsätta på natur eller om du vill byta över till den samhällsvetenskapliga utbildningen.

Ni som började Tvärvetenskap tillsammans kommer fortsätta vara klasskompisar, även om ni delas upp i mindre grupper i vissa ämnen. En viss del av undervisningen består av ämnesövergripande tema- och projektstudier. Där kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv.

Eftersom Tvärvetenskap bygger på högskoleförberedande program ger profilen dig en bred behörighet till universitet och högskola. Tvärvetenskap är inget eget program utan en unik profil som har egen kurskod, NATV. På Gymnasiestudera hittar du utbildningen som Naturvetenskapsprogrammet och Tvärvetenskap.

Inriktningar

Under höstterminen i årskurs 1 väljer du mellan tre inriktningar.

Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap (NANAT)

Passar dig som vill fördjupa dig i biologi, fysik, kemi och matematik. En rent naturvetenskaplig inriktning som ger breda kunskaper och många möjligheter till fortsatta studier.

Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle (NANAS)

En inriktning som erbjuder fördjupade kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du väljer att fördjupa dig i antingen kemi, biologi eller fysik.

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap (SASAM)

Fokus på människors livsvillkor och samhällsstrukturer utifrån både individ-, grupp- och samhällsnivå. Passar dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill fördjupa dig i hur vårt samhälle fungerar.

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1c alternativt 1b

100

Matematik 2c alternativt 2b

100

Matematik 3c

100

Naturkunskap 1b

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Geografi 1

100

Moderna Språk

100-200

Filosofi 1

50

Psykologi 1

50

Kurser på inriktningar och fördjupningar

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

50

Matematik 4

100

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Individuellt val

200

Programfördjupning

100-300

Gymnasiearbete

100

Hör våra elever berätta om utbildningen

Frågor och svar

Att arbeta tvärvetenskapligt innebär att man ser på ett problem ur mer än ett perspektiv. De utmaningar vi kommer att ställas inför i framtiden kräver att morgondagens arbetskraft klarar av att göra just detta, att kunna samarbeta med människor med annan expertis och erfarenheter än en själv. Vi övar detta
förhållningssätt genom att lära elever från olika program att tillvarata varandras kunskaper och perspektiv. En viss del av undervisningen består därför av ämnesövergripande tema- och projektstudier. Där kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv.

Tvär är annorlunda på flera sätt:

 • Vi arbetar tematiskt och brukar genomföra 1–2 teman per termin. De ämnen
  och kurser som är inblandade i dessa teman varierar, men huvudfokus är på
  tvärvetenskapliga ämnen som till exempel hållbar utveckling, framtiden och genus. Även det avslutande gymnasiearbetet i årskurs 3 bör ha en tvärvetenskaplig frågeställning.
 • Eftersom eleverna på Tvär kan välja att byta till Samhällsvetenskapligt
  program utan att byta klass, så blir klassen ganska blandad efter jul i årskurs 1.
  Det är också så vi vill ha det. Detta leder inte bara till att grupperna i till exempel
  matematik blir mindre, utan bidrar också till trevlig stämning.

Den tvärvetenskapliga profilen ger dig samma behörighet som om du hade gått i en natur- eller samhällsklass. Båda programmen ger dig en bred behörighet till universitet och högskola.

Tvärvetenskap passar utmärkt för dig som inte vet om samhällsvetenskap eller
naturvetenskap är rätt val. Du börjar utbildningen med att läsa matematik enligt det naturvetenskapliga programmet. Under första terminen väljer du sedan om du vill fortsätta på natur eller om du vill byta över till den samhällsvetenskapliga utbildningen. Ni som började Tvärvetenskap tillsammans kommer fortsätta vara klasskompisar, även om ni delas upp i mindre grupper i vissa ämnen.

Om du tycker om att lösa problem utifrån olika perspektiv och om du är intresserad av att jobba i teman är Tvär en utbildning för dig.

Tvärvetenskap är inget eget program utan en unik profil som har egen kurskod,
NATV. Med andra ord så väljer du Naturvetenskapligt program med Tvärvetenskaplig profil.

Den enda skillnaden är att Geografi 1 är en obligatorisk kurs på Tvär, den är valbar på Naturvetenskapligt program. Anledningen till detta är att geografi är ett så pass tvärvetenskapligt ämne, där både samhällsvetenskap och naturvetenskap behövs för att lösa problem.

När du börjar på Tvär så går du Natur, med till exempel samma tempo på
matematikundervisningen. Om du väljer att byta till Samhäll efter en termin, kan man inte välja att läsa beteendevetenskaplig inriktning, utan bara den som kallas samhäll/samhäll. Förutom det är det inga skillnader alls.

Hagagymnasiet har under flera år haft klasser som heter NS. Dessa klasser är ett resultat av det stora intresset för Natur- och Samhällsvetenskapligt program på Haga. Vi är en ganska liten skola, med begränsat utrymme, så även om antalet sökande (se tabell nedan) skulle kunna resultera i tre paralleller med N- och S-elever, så har vi bara plats för två av varje. NS-klasserna består därför av 16 S-elever och 16 N-elever, som ofta läser sina inriktningskurser tillsammans med Tvär, men de läser inte tematiskt och kan heller inte byta program på samma sätt som eleverna på Tvär.