Två elever sitter mitt emot varandra och ler.

Förstärkt individuellt alternativ

Tänk dig en utbildning som framför allt vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. En utbildning anpassad efter dina önskemål och behov. Precis så fungerar Förstärkt individuellt alternativ (FIMA).

För dig som inte har gymnasiebehörighet

Förstärkt individuellt alternativ vänder sig till dig som inte har gymnasiebehörighet. Utbildningen formas helt utifrån dina behov och ger dig förberedelser till ett gymnasieprogram eller annan sysselsättning. Här får du utforma ditt eget schema. Det kan innehålla ämnen på grundskole- eller gymnasienivå. Det kan också innehålla förberedelser för arbetslivet där du läser arbetslivskunskap och har praktik. Här får du också stöttning att ta dig vidare till din tänkta sysselsättning. I din studieplan kan du också välja att lägga in olika aktiviteter, som stödjer dig att hitta motivation till skolan.

Vi arbetar för att du ska få en positiv självbild. Du ska kunna lita på vuxna, kamrater och din egen förmåga. Personalen uppmuntrar och stöttar dig i dina framsteg, så att du får motivation att nå dina mål. Utbildningen har fokus på att du ska hitta rätt väg för just dig. Därför får du tillgång till behöriga lärare, fritidsledare, elevcoacher, arbetskonsulenter, studie- och yrkesvägledare samt en utökad elevhälsa. Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar. Hos oss på FIMA har vi en hög personaltäthet där vi månar om hela din skoldag och hjälper dig att skapa struktur. Du erbjuds bland annat undervisning i små grupper och möjlighet att delta i organiserad rastverksamhet.

Välkommen till Förstärkt individuellt alternativ!

Hör våra elever och lärare berätta om utbildningen