För elever

Här hittar du information som kan vara användbar under din tid på Hagagymnasiet.

Läsårstider

Du hittar läsårstider för gymnasiet på Norrköpings kommuns webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Vägledning är en process som handlar om att du ska skaffa dig kunskap om dig själv som person och om de olika yrkes- och utbildningsalternativ som finns – och med det som grund kunna fatta väl geno...

Anmäla frånvaro

Du som är vårdnadshavare eller du som är myndig elev anmäler frånvaro i appen Skola24.