Internationalisering

Internationellt arbete på Hagagymnasiet syftar till att öka måluppfyllelsen hos eleverna genom att öka deras motivation och intresse för sina studier.

Internationellt arbete på Hagagymnasiet

Ett viktigt inslag i Hagagymnasiets internationella arbete är vårt arbete med de Globala Målen i Agenda 2030. Vårt syfte är att säkerställa att våra elever får de kunskaper och färdigheter som behövs för att, genom en hållbar livsstil, främja global hållbar utveckling och bli EU-medborgare, Globala medborgare. Internationalisering leder till att utveckla metoder som bidrar till att elevernas kunskap och omvärldsförståelse ökar. Det förstärker också vårt språkutvecklande arbetssätt samtidigt som det ökar elevernas insikt om vikten av språkkunskaper och ökar lusten att lära sig språk.

Vårt internationella arbete handlar om att ge eleverna möjligheter att bygga internationella nätverk och kontakter. Interkulturell kompetens är ovärderlig när vi arbetar med människosyn, mänskliga rättigheter, och främlingsfientlighet.

Hagagymnasiet har lång erfarenhet av internationellt arbete och det genomsyrar en stor del av skolans verksamhet