Ett hjärtformat hänglås

Elevstöd

På Hagagymnasiet kan du få stöd under studietiden. Här arbetar lärare, rektor och vår samlade elevhälsa tillsammans för att du som elev ska få bästa möjliga förutsättningar till en bra studietid.

I den samlade elevhälsan ingår specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor och IT-pedagog.

Helheten är viktig och tillsammans arbetar samtlig personal för att du ska få så bra år på Hagagymnasiet som möjligt.

Du är alltid välkommen till kuratorn när du behöver råd, stöd eller bara någon att prata med.

Här finns det någon som lyssnar när du behöver det. Det kan gälla frågor som rör relationer, familj, ekonomi eller andra personliga problem. Här kan du även få hjälp med att kontakta ungdomshälsan, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, psykiatri, polis med mera om det behovet finns.

Kontakt

Anna Edman

Ansvarar för Förstärkt individuellt alternativ (FIMA), Naturvetenskap och tvärvetenskap.

anna.edman@norrkoping.se

073-020 28 28

Mattias Johnson

Ansvarar för Barn och fritid – Ledarskap, Förstärkt individuellt alternativ (FIMA) och Samhällskunskap.

mattias.johnson@norrkoping.se

073-020 11 99

Skolsköterskorna arbetar förebyggande men finns även till hands för att hjälpa dig med de problem som redan finns.

Du är alltid välkommen till skolsköterskan med dina frågor som rör hälsa, sjukdomar och egenvård. Du som är elev erbjuds ett personligt hälsosamtal under årskurs ett för att prata om din hälsa, livsstil och hur du trivs på skolan. Du är även välkommen på drop in-mottagning för råd och stöd.

Hos skolsköterskan kan du få kontakt med skolläkaren. Skolsköterskan har tystnadsplikt, det du vill prata om stannar i rummet.

Kostblankett Pdf, 59.7 kB.

Kontakt

Nina Brage

Ansvarar för Förstärkt individuellt alternativ (FIMA), Tvärvetenskap och Naturvetenskap.

nina.brage@norrkoping.se

073-020 24 61

Veronica Lund

Ansvarar för Barn och fritid – Ledarskap och Samhällsvetenskap.
Finns på plats måndag till onsdag samt fredag 07.30-16.00

veronica.lund@norrkoping.se

072-539 61 72

 

Specialpedagogens uppgift är att ge dig som har ett behov av särskilt stöd rätt verktyg för att göra gymnasietiden så bra som möjligt. Behövs särskilda insatser tas dessa fram med övrig personal som kan behöva vara inblandade.

Här får du som har behov av särskilt stöd hjälp med att få rätt verktyg till att göra gymnasietiden så bra som möjligt. Specialpedagogen arbetar bland annat med pedagogiska utredningar, handledning av lärare och personal och att finnas med när åtgärder ska bestämmas och genomföras. Tillsammans med berörd personal gör specialpedagogen vad som behövs för att du ska få ett par värdefulla år på Hagagymnasiet.

Kontakt

Ann-Christin Krigholm

Ansvarar för Förstärkt individuellt alternativ (FIMA) och Naturvetenskap.

ann-christin.krigholm@norrkoping.se

072-597 40 29

Maria Nyström

Ansvarar för Förstärkt individuellt alternativ (FIMA) och Barn- och Fritid –­ Ledarskap.

maria.nystrom@norrkoping.se

072-724 38 16

Nina Pasanen Pykälistö

Ansvarar för Samhällsvetenskap och Tvärvetenskap.

nina.pykalisto@norrkoping.se

073-853 16 85

Kontakt

Berit Eriksson

Ansvarar för Förstärkt individuellt alternativ (FIMA) och Barn- och Fritid – Ledarskap

berit.eriksson@norrkoping.se

072-244 08 13

Catarina de Flon

Ansvarar för Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Tvärvetenskap

catarina.deflon@norrkoping.se

073-020 24 17