Anmäla frånvaro

Du som är vårdnadshavare eller du som är myndig elev anmäler frånvaro i appen Skola24.

Tänk på att sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är frånvarande. Om en elev är frånvarande utan att vara frånvaroregistrerad skickas ett sms om ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren.

Om appen Skola24

Skola 24 är en ny app. Appen finns att ladda hem från App Store eller Google Play. Du loggar in i appen med BankID. Välj inloggningsportal Norrköping när du loggar in första gången.

Skola24 app på App Store

Skola24 app på Google Play

Välj vilken dag frånvaron gäller och ange omfattning. Ange starttid och sluttid om frånvaron omfattar del av dagen.

Ansökan om ledighet görs via e-tjänsten på kommunens webbplats.

Ansök om ledighet