Kvinnlig elev står framför en anatomisk modell

Naturvetenskapsprogrammet

Tänk dig en logisk problemlösare med naturvetenskapliga kunskaper och kritiskt tänkande. Det kan vara du om tre år om du väljer vår naturvetenskapliga utbildning.

Naturvetenskapsprogrammet på Hagagymnasiet är en bred utbildning som ger dig specialkunskaper inom främst naturvetenskap och matematik. På utbildningen får du chans att utveckla ditt logiska tänkande och din förmåga att se kritiskt på information. Att söka, bearbeta och tolka information är viktiga delar i utbildningen.

Undervisningen består av en blandning av teori, experiment, laborationer och andra praktiska moment. Vi använder modern teknik och utrustning eftersom vi har som mål att erbjuda våra elever de mest aktuella hjälpmedlen. Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet till universitet och högskola eftersom det är en högskoleförberedande utbildning.

Två inriktningar

I årskurs två väljer du naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle utifrån vad som intresserar dig mest.

Naturvetenskap (NANAT)

Passar dig som vill fördjupa dig i biologi, fysik, kemi och matematik. En rent naturvetenskaplig inriktning som ger breda kunskaper och många möjligheter till fortsatta studier.

Naturvetenskap och samhälle (NASAS)

En tvärvetenskaplig inriktning som erbjuder fördjupade kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Hör våra elever och lärare berätta om utbildningen