Kvinnlig elev står framför en anatomisk modell

Naturvetenskapsprogrammet

Tänk dig en logisk problemlösare med naturvetenskapliga kunskaper och kritiskt tänkande. Det kan vara du om tre år om du väljer vår naturvetenskapliga utbildning.

Naturvetenskapsprogrammet på Hagagymnasiet är en bred utbildning som ger dig specialkunskaper inom främst naturvetenskap och matematik. På utbildningen får du chans att utveckla ditt logiska tänkande och din förmåga att se kritiskt på information. Att söka, bearbeta och tolka information är viktiga delar i utbildningen.

Undervisningen består av en blandning av teori, experiment, laborationer och andra praktiska moment. Vi använder modern teknik och utrustning eftersom vi har som mål att erbjuda våra elever de mest aktuella hjälpmedlen. Naturvetenskapsprogrammet ger dig behörighet till universitet och högskola eftersom det är en högskoleförberedande utbildning.

Två inriktningar

I årskurs två väljer du naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle utifrån vad som intresserar dig mest.

Naturvetenskap (NANAT)

Passar dig som vill fördjupa dig i biologi, fysik, kemi och matematik. En rent naturvetenskaplig inriktning som ger breda kunskaper och många möjligheter till fortsatta studier.

Naturvetenskap och samhälle (NANAS)

En tvärvetenskaplig inriktning som erbjuder fördjupade kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna Språk

100

Kurser på inriktningar och fördjupningar

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Individuellt val

200

Programfördjupning

200–300

Gymnasiearbete

100

Hör våra elever berätta om utbildningen