Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Internationalisering

Internationellt arbete på Hagagymnasiet syftar till att öka måluppfyllelsen hos eleverna genom att öka deras motivation och intresse för sina studier.