Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Förstärkt individuellt alternativ

FIMA

Tänk dig en utbildning som framför allt vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. En utbildning anpassad efter dina önskemål och behov. Precis så fungerar Förstärkt individuellt alternativ.