Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Sjukanmälan

Har du blivit sjuk? Ring och gör din sjukanmälan på telefonnummer: 011-444 14 73.

Glöm inte att:

  • Anmäla varje sjukdag.
  • Uppge personnummer.
  • Uppge från vilken tid sjukanmälan gäller (vid del av dag).