Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2021 ska frånvaro anmälas i appen IST Home Skola eller via sajten IST Administration.

Appen hämtar du hem från Appstore.

För att komma in i IST Administration går du in genom följande länk http://norrkoping.se.ist.com/guardian Länk till annan webbplats. (vårdnadshavare) eller http://norrkoping.se.ist.com/student Länk till annan webbplats. (myndig elev). Inloggning för vårdnadshavare sker via BankID. Myndiga elever loggar in med sitt Google-konto.

Är en elev frånvarande utan att vara frånvaroregistrerad kommer det att gå ut ett SMS om ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren.

Sjukanmälan ska göras varje dag.


Observera att det inte går att logga in via Safari i mobilen. Använd en annan webbläsare i mobilen.