Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Sjukanmälan

Har du blivit sjuk? Ring och gör din sjukanmälan på telefonnummer: 011-444 14 73.

Glöm inte att:

  • Anmäla varje sjukdag.
  • Uppge personnummer.
  • Uppge från vilken tid sjukanmälan gäller (vid del av dag).

Talsvar försvinner den 1 juli 2021!

Från och med höstterminen 2021 ska frånvaro anmälas i appen IST Home Skola eller via sajten IST Administration.

Appen hämtar du hem från Appstore.

För att komma in i IST Administration går du in genom följande länk http://norrkoping.se.ist.com/guardianlänk till annan webbplats (vårdnadshavare) eller http://norrkoping.se.ist.com/studentlänk till annan webbplats (myndig elev). Inloggning sker via BankID.

Är en elev frånvarande utan att vara frånvaroregistrerad kommer det att gå ut ett SMS om ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren.

Sjukanmälan ska göras varje dag.