Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Kontakt

Hagagymnasiet

Hagagatan 36
602 15 Norrköping
Tel: 011-15 38 30
Fax: 011-12 76 59
E-post: hagagymnasiet@norrkoping.se

 

Telefonlista till all personal på Hagagymnasiet.

Ansvariga rektorer:

Patrik Lindström: Naturvetenskap 011-15 33 93, 073-020 15 18

Gunnel Alm Sköldén: Samhällsvetenskap och Tvärvetenskap 073-020 15 08

Jonas Eriksson: Ledarskap 073-020 15 16

Camilla Rejsmar: Spegeln och Individuellt Alternativ IA. 011-15 53 11, 076-772 29 42

Administrativ chef

Susanne Gurander 011-15 60 27 072-574 99 13