Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Valinformation

Här finner du valblanketter för de nationella programmen.

Individuella valet för elever i årskurs 1 och 2

Här kan du öppna katalogen för Individuella valet läsåret 2021-2022

Översikt (krysschema) över individuella valet 2021-2022.

Du ska välja 100 poäng. Du ska göra ett förstahandsval och tre reservval.

Vissa kurser kräver förkunskaper, till exempel för att läsa Foto 2 måste du ha läst Foto 1.

Det individuella valet i Norrköping samordnas mellan de kommunala gymnasieskolorna. Du måste vara beredd att gå till en annan skola.

Du kan inte som individuellt val välja en kurs som ingår obligatoriskt i din utbildning.