För elever

Här hittar du information som kan vara användbar under din tid på Bråvallagymnasiet.

Läsårstider

Läsårstider

Du hittar läsårstider för gymnasiet på Norrköpings kommuns webbplats.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna finns på skolan för att vägleda och informera om studieval under gymnasietiden men även efter examen.

Anmäla frånvaro

Via e-tjänsten IST Administration kan du som vårdnadshavare och du som myndig elev anmäla frånvaro. Du som vårdnadshavare kan även anmäla frånvaro i appen IST Home Skola.