Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Youtube

Elevstöd

På Hagagymnasiet kan du få stöd under studietiden. Här arbetar lärare, rektor och resursteamet tillsammans för att du som elev ska få bästa möjliga förutsättningar till en bra studietid.

I resursteamet ingår specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska, IT-pedagog och närvarocoach.

Helheten är viktig och tillsammans arbetar samtlig personal för att du ska få så bra år på Hagagymnasiet som möjligt.

 

Elevhälsoteamet höstterminen 2017