Välkommen till Hagagymnasiet!


Kulturhistoria som gymnasiearbete

Fem elever från S3a+b i Hagagymnasiet skriver sitt gymnasiearbete i samarbete med Nordiska museet i Stockholm. I projektet som pågår under läsåret 2016/2017 kommer eleverna att skriva kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som sitt gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan. Det övergripande ämnesområdet är ”Från Fattigsverige till Folkhemmet, tiden 1870-1930”. Utifrån unikt källmaterial i Nordiska museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek får eleverna lära sig skriva artiklar för uppslagsverk och öva på digital källkritik. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen, och det bästa sättet är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. Nordiska museet har föreslagit sex ämnespaket medan Wikimedia Sverige hjälper eleverna att analysera och redigera wikipediaartiklar. Ytterligare tre gymnasier, från Avesta, Nacka och Skellefteå deltar i projektet.

Chrestina, Madeleine, Amanda, Lina och Albin framför Nordiska museet i Stockholm

Text och bild
Leif Carmhagen


Specifik värmekapacitet

Inom fysikämnet så ingår det att göra en hel del laborationer. Nu i veckan fick  vi ta reda på hur
mycket energi det går åt för att höja temperaturen en grad Celsius på 1 kg vatten.
Med hjälp av en doppvärmare, termometer och en stund funderande så fick vi fram vårt resultat.

Läs mer...

Hagaborg 2016

I strålande sol och 25 grader varmt väder, genomfördes den traditionella Hagaborgsdagen. Alla elever samlades på morgonen utanför Stadium Arena för avprickning och lagindelning. Sen vidtog tävlingen med alla stationer både inne och ute. Syftet med dagen är att lära känna varandra över årskurserna och de olika programmen. Efter lunch i det fria, avslutades dagen för eleverna med prisutdelning.
Läs mer...
Don't drink and drive

Don´t Drink and Drive

I tisdags genomfördes den andra delen av den årliga satsningen på trafiknykterhet. Våra tvåor deltog i aktiviteter som visar hur räddningstjänst och polis arbetar med trafikolyckor och fick också prova på att krocka i låg hastighet samt ta sig ur en bil som voltat. "Ett viktigt budskap" tyckte eleverna.

Läs mer...

Haga happening

Under torsdag eftermiddag välkomnades Hagagymnasiets årskurs 1:or i Folkparken. I strålande solsken inleddes evenemanget av Ricky Gonzales, tidigare elev på Ledarskap, och Rikard Fernandez i nuvarande 3:an. Arrangörer var Rosangela och Ledarskapstreorna som går Fritidinriktningen. Alla årskurs ettor fick gå en tipspromenad med OS-tema och sen besöka tält med skolans personal. 
Läs mer...